Edison odstartoval téměř před 3 roky. Jeho cílem bylo ověřit přínosy dlouhodobé akcelerace a to formou  adresné a na míru šité pomoci při rozvoji 10 vybraným týmům, které již realizují neotřelé projekty v oblasti sociálních inovací. Zároveň měly týmy ambice znásobit své společenské dopady a rozšířit své působení na regionální nebo celorepublikovou úroveň. Námi vybrané projekty si můžete prohlédnout tady.

Co akcelerace projektům přinesla?

Ve zkratce: Polovině vybraných se povedlo naškálovat svůj pozitivní dopad na společnost. Zbývajícím organizacím se podařilo profesionalizovat a vybudovat tak základy pro rozšíření svého dopadu nebo systémovou změnu v budoucnu. Aby se projektům dařilo a akcelerace jim přinesla co nejvíce pozitivního doporučujeme myslet na těchto deset aspektů spolupráce. 

A na co jsme přišli my?

  1. Projekt by se měl nacházet ve správné fázi z hlediska růstu a seniority, aby byl připravený posunout se o další krok. 
  2. Na začátku je dobré vyjasnit si časovou náročnost programu a vyčlenit potřebné kapacity v týmu.
  3. Klíčová je také otevřenost týmu ke zpětné vazbě a ochota měnit zaběhlé pořádky.
  4. Nezbytné je aktivní zapojení vedení organizace a informovanost ostatních členů týmu – o akceleraci, jejím smyslu i přínosech.
  5. Bez vnitřní motivace lídrů, jejich víry v rozvoj organizace a každodenního úsilí to nejde.
  6. Doporučujeme na začátku programu pomoci projektům v nastavení reálných cílů, které je možné během akcelerace opravdu splnit.
  7. Skvěle funguje, pokud dáte účastníkům možnost vybrat si, která témata jsou pro ně přínosná, a upravíte podle toho jejich individuální podporu.
  8. Důvěra je základ úspěchu. Je velmi důležité, aby akcelerované projekty komunikovaly i o neúspěších, které je potkaly. 
  9. Je vhodné  podporovat principy kolektivního dopadu. Jinými slovy, v některých případech je dobré upozadit svou organizaci, aby bylo možné shodnout se na společné cestě s dalšími organizacemi či partnery. 
  10. Při výběru projektů se vyplatí zohlednit jejich dosavadní výsledky.

Tohle desatero může zvýšit pozitivní dopad akcelerace na podpořené organizace. Zároveň  pomůže i v rozšiřování kompetencí jednotlivých účastníků. Zajímá vás více? Detailní poznatky z implementace akceleračního programu jsou uvedeny v Metodice scoutingu projektů a Metodice akcelerace.

Jsme moc rádi, že jsme mohli být průkopníky na tomto akceleračním poli a všem zúčastněným přejeme štěstí do budoucna.