For Impact byl úplně prvním projektem, který do Edisona vstoupil a po 14 měsících se rozhodl skončit a pustit se do své činnosti naplno.

Do akcelerace vstupovali s tím, že chtějí profesionalizovat své služby, získat finanční stabilitu a rozšířit stávající tým, tak aby mohli podpořit rozvoj chráněných dílen a jejich propojení se ziskovým sektorem. Díky tomu budou chráněné dílny schopné zajistit stabilnější pracovní prostředí pro své zaměstnance, jimiž jsou převážně osoby s postižením a osoby ohrožené sociálním vyloučením.

Marketing, obchod i lidské zdroje

Na tyto oblasti se během akcelerace nejvíce zaměřili a navýšili v nich své kompetence.

“Velkým přínosem účasti v Edisonu bylo ověření naší strategie spolupráce s dílnami. Původní strategii jsme měli otestovanou pouze na menších sezonních zakázkách, která však nefungovala u těch velkých. S našimi mentory Lukášem Cyprou a Robertem Tůmou jsme ji přenastavili a zaměřili se na zlepšení distribuce jejich služeb. Což se ukázalo jako klíčové pro úspěch chráněných dílen při plnění nasmlouvaných zakázek.” popisuje přínos akcelerace Katka Grausová, ředitelka organizace.

Zvládli kritický moment a pokračují dál

Na podzim roku 2018 odešla ředitelka Katka Grausová na mateřskou dovolenou a organizace se tak ocitla bez vedení a hlavního obchodníka. I díky novým kompetencím nabitým během akcelerace však tuto výzvu překonali a pokračují dál. Na akceleraci jim ale už bohužel nezbývá čas.

“Vzhledem k současným nízkým personálním kapacitám, nebylo možné sloučit intenzivní nároky programu a aktivity naší organizace. Proto jsme se rozhodli účast ukončit a soustředit se primárně na naší činnost.” vysvětluje Katka Grausová a dodává: “Účast pro nás byla důležitá v mnoha ohledech. Jedním příkladem může být i to, že tým dokáže fungovat beze mě, což považuji za velký posun a přínos akcelerace. Děkuju za tuto možnost, a i když to nebylo někdy jednoduché, jednoznačně nás to posunulo dál.”

 

Za tým Edisona přejeme projektu For Impact hodně štěstí na další cestě.

Zajímá vás akcelerace? Podívejte se co pro vás můžeme udělat.