Od začátku října se staly součástí programu Edison organizace Rubikon a Lepší senior. Rubikon je již dlouhodobě etablovaná organizace (svůj vznik datuje k roku 1994). Pomáhá na unikátním poli – lidem, kteří chtějí překročit svou trestní minulost. Tyto osoby podporuje v získání práce, řešení dluhů a v odpovědnosti vůči sobě, rodině a svému okolí. Vedle této činnosti také sama organizace lidi s trestní minulostí zaměstnává a navíc se snaží ovlivňovat veřejné mínění. “V programu Edison chceme nastartovat transformaci RUBIKON Centra s cílem posílit naši roli hybatele systémových změn v oblasti snížení recidivy a tím zvýšit dopad naší činnosti,” shrnují svá očekávání zástupci organizace. Na cestě akcelerací je bude provázet mentorka Alžběta Axmann.

Oproti Rubikonu je nadační fond Lepší senior poměrně novým projektem. V minulosti již prošel akcelerací v programu Social Impact Award (taktéž pod hlavičkou Impact Hubu). Hlavním cílem organizace je pomáhat seniorům ke kladnému pohledu na sebe i své okolí. V rámci workshopů přináší Lepší senior konkrétní nástroje a postupy, které mohou senioři ve svém životě hned začít používat. Od účasti v Edisonu očekávají především “pomoc s vytvořením nástrojů pro měření dopadu, efektivnější nastavení procesů organizace, rozvoj marketingu a fundraisingu tak, aby se zvětšil přínos pro cílovou skupinu.”