Fórum mobilních hospiců, třetí přijatý projekt do akceleračního programu Edison, se coby zastřešující organizace poskytovatelů mobilní specializované paliativní péče zasazuje o systémové změny v této oblasti a šíří o ní osvětu.

Zároveň podporuje své členy v poskytování kvalitní péče a reprezentuje jejich zájmy před veřejností a státní správou – například spoluprací na připomínání zákonů a vyhlášek
a vyjádřením k aktuálním zdravotnickým a sociálním otázkám. V neposlední řadě vzdělávají, publikují a informují o paliativní péči, sociálních a zdravotních službách.

Aktivitu, přínosy a potenciál FMH nyní ocenil i Nadační fond AVAST, který Fóru poskytnul grant ve výši 1 504 000 Kč na další vzdělávání a sdílení zkušeností sítě mobilních hospiců.

Je nám potěšením, že jsme prostřednictvím akceleračního programu Edison mohli přispět k tomuto úspěchu a Fóru mobilních hospiců gratulujeme!