Evaluace a metodiky

Cílem projektu Edison bylo vytvořit a prakticky otestovat tématicky zaměřený komplexní akcelerační program, který poskytne dostatečnou a dlouhodobou podporu realizátorům sociálních inovací řešících sociální problémy svých cílových skupin. Zde můžete nalézt výstupy, které mapují a shrnují naše zkušenosti a poznatky z realizace Akceleračního programu Edison.

Metodika scoutingu

Ideální pro scouting projektů do vašeho akceleračního programu.

Stáhnout

Evaluační plán

Dokument, který popisuje, jak jsme při evaluaci projektu Edison postupovali.

Stáhnout

Průběžná evaluační zpráva

Představujeme první sebrané dílčí informace ke stavu jednotlivých aktivit v projektu Edisonu a pokroky akcelerovaných týmů k datu 31. 10. 2018.

Stáhnout