Edison

Hledáme 10 nadšených týmů, které ví jak řešit sociální problémy neotřelým způsobem a chtějí růst na vyšší úroveň.

10
týmů

15 měsíců
akcelerace

1800 hodin
podpory na tým

Odborný garant
týmu

Profesionální
mentoři

Propojení
na míru

Proč to děláme

Na poli sociálního podnikání působíme 7 let a za tuto dobu našimi akcelerátory prošla více jak stovka skvělých projektů. Ze zkušenosti víme, že problém není v kvalitě nebo množství nápadů, ale v omezené možnosti je realizovat.

Chceme, aby Edison ulehčil růst skvělým projektům třeba až na národní úroveň, aby týmům umožnil získat nové dovednosti, udržitelnější obchodní a finanční model a pomohl tak zvýšit pozitivní dopad do společnosti.

Jak to funguje

Pro koho

Pro neziskové organizace, sociální podniky, neformální týmy, ale i firemní projekty řešící sociální problémy, kteří se snaží o finanční nezávislost na dotacích a grantech a mají ambice rozšířit dopad projektu.

Jak

Připravíme vám na míru šitou dlouhodobou individuální podporu odborného garanta, mentora a řady expertů. Napojíme vás na klíčové kontakty a pomůžeme vám být ekonomicky udržitelní.

Kdy

Do Edisonu se můžete přihlásit již nyní. Díky individuálnímu přístupu vás podpoříme přesně po dobu, kterou potřebujete. Minimálně 1 rok a maximálně 15 měsíců. Pro více informací se objednejte na konzultaci.

Kritéria výběru projektů

Přihlásit do projektu se mohou týmy splňující následující podmínky.


Sociální prospěšnost

Projekt má pozitivní vliv na společnost a snaží se odstranit příčiny nebo zmírnit důsledky sociálních problémů.


Inovativnost

Hledáme inovativní řešení, které přináší kvalitativní a/nebo kvantitativní zlepšení oproti stávajícímu stavu.


Růst

Váš projekt má potenciál a chuť růst na regionální nebo celorepublikovou úroveň a také ambici být ekonomicky udržitelný.


Nadšený tým

Hledáme týmy, které jsou připravené se zavázat, že si na realizaci projektu vyhradí potřebné časové, odborné i jiné kapacity.


Měřitelnost dopadu

Projekt obsahuje každodenní práci s cílovou skupinou a/nebo přímé působení na legislativní proces či potenciální zákazníky. Díky tomu je jeho dopad měřitelný.


Zralý projekt

Chceme, aby váš projekt měl již reálné obrysy a mohli jsme společně pracovat na jeho uvedení do praxe a znásobit tak společenský dopad.

Do akceleračního programu Edison se nyní není možné zapojit, ale nabízíme i další možnosti podpory. Prohlédněte si přehled všech našich programů a vyberte si ten ideální právě pro vás.

Programy

Náš tým

Projekt Edison po lidské i odborné stránce zastřešují:

Lenka Krákorová

řídí mentory, experty a garantuje část akcelerace

Jakub Mareš

zodpovídá za proces evaluace

Petr Vítek

odborně zaštiťuje celý projekt

Markéta Třešňáková

metodicky a organizačně zastřešuje projekt

Program Edison je realizován společností RegioHub s.r.o, součástí sítě Impact Hub, a je finančně podpořen z Operačního programu Zaměstnanost Evropského sociálního fondu. Všechny potřebné informace k programu můžete získat v Impact Hub Praha, Brno a Ostrava.